Wij verzorgen de keuring en inspectie van uw elektrische installatie volgens NEN-1010, NEN-EN 50110 en de NEN-3140.

Wij keuren de installatie naar de nomen die van toepassing waren bij de aanleg of laatste renovatie van het gebouw.

Bij grotere installaties wordt voor de daadwerkelijke inspectie een plan van aanpak opgemaakt in samenweking met de opdrachtgever. U kunt een volledig rapport van ons verwachten met een onafhankelijke uitslag.

Een eventuele kostenopgaaf van de gebreken hoort bij de mogelijkheden, niet het herstellen van de gebreken. De rapporten voldoen aan het criteria van toezicht (kema), welke ook door de verzekeringmaatschappijen worden geaccepteerd. Ook de elektrotechnische installatiebedrijven kunnen van onze diensten gebruik maken voor een onafhankelijke rapportage.  

Voor meer informatie willen wij u verwijzen naar ons contactformulier.

 
E-mailen
Bellen
Instagram