Brandblussers mogen niet falen als u er één nodig heeft. Want ieder jaar weer wordt in Nederland voor honderden miljoenen euro’s schade veroorzaakt. Vaak vallen er slachtoffers en wordt onherstelbare schade aan het milieu toegebracht.

Het ontstaan van brand kan niet altijd worden voorkomen, maar bijna elke grote brand is klein begonnen.

Daarom is het van groot belang een beginnende brand te isoleren en effectief met het juiste blusmiddel te bestrijden.  De steeds strengere eisen gesteld door de overheid, verzekeringen en andere daartoe bevoegde instanties, haken hierop in en dienen om de schade en andere gevolgen van brand tot een minimum te beperken.

Het jaarlijkse onderhoud en controle van uw brandblusapparaten is van groot belang voor uw veiligheid en voor de continuïteit van uw bedrijf of organisatie. In de onderhoudsnorm NEN 2559 staan deze procedures uitgebreid omschreven. Niet alleen de Arbo-wet en de wet milieubeheer, maar ook verzekeringsmaatschappijen en overheidsdiensten eisen naleving volgens deze norm.

Bedrijfshulpverlening is het door het bedrijf zelf georganiseerde verlenen van hulp door werknemers bij gevaarlijke situaties.

Als er een situatie is die gevaar oplevert voor de veiligheid en gezondheid van werknemers en gasten zorgen bedrijfshulpverleners ervoor dat letsel en schade zoveel mogelijk wordt voorkomen en beperkt.

 
E-mailen
Bellen
Instagram